Museet

Föreningen har ett mindre museum, "Gamla och Nya bygdeboa" i parken ovanför hamnen. Här kan du se gamla föremål från gångna tiders fiske och hushåll och även gamla foton.
Vi säljer böcker, lotter m.m.

Numera finns en rapport "Rapport 2019:33", som handlar om Håkons hytta. Den kommer att finnas på biblioteket och på museet.
Ansvarig utgivare är Bohusläns museum och Staffan von Arbin.

Museet håller öppet fr.o.m. 1 maj och därefter varje lördag mellan kl. 14-16 fram till början av hösten.