Medlemskap

Vill du bli medlem i föreningen kan detta ske genom inbetalning av avgiften, 100kr per person och år, till plusgiro 4799273-0
Föreningens adress: Box 149, 475 19 RÖRÖ

För ytterligare information ring:
Nils-Arne Olofsson Ordförande telefon 0725 287990