Jubileum Rörö Bibliotek

+2005-02-05


Biblioteket på Rörö 50 år
Den 5 februari firade Rörö Biblioteksförening, numera Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening, jubileum.
Föreningen startade för 50 år sedan, noga räknat 1954. Närmare 80 personer hedrade jubileet med sin närvaro, ett högt antal i relation till öns totala 300 invånare. Biblioteksverksamheten initierades 1954 av Berit och Lars Ölmedal och en genom åren trogen medarbetar-stab. Flera är med än idag. Berit valdes till ordförande i biblioteksstyrelsen, ett uppdrag hon ännu innehar och som hon genom åren skött med kunnighet, energi och inlevelse. I ett välkomstanförande gav Berit Ölmedal och Marianne Andersson en intressant och humoristisk historia kring den kulturgärning, som gjorts i föreningens regi och alla de flyttar man måst göra allt efter
som verksamheten växt och den mycket begränsade ekonomi, som man särskilt under de första åren haft med ett bidrag på 200 kr från kommunen och ytterligare hundralappar från Svensk Västkustfiskarnas förening avd. 46. Då som nu gällde det att förstärka ekonomin genom att anordna fester, lotterier och musikaftnar.

1964 ville Öckerö kommun samla de olika öarnas bibliotek som filialer till kommunbiblioteket, vilket Rörös Biblioteksförening accepterade mot en garanti att det allt framgent skall finnas ett filialbibliotek på ön. Arrangemanget innebar en befrielse i ansvar och ekonomi för själva biblioteket, men föreningen levde fortfarande kvar i obruten verksamhet, bl. a. med olika studiecirklar och arrangemang för barn och vuxna.


Med Berit Ölmedal som eldsjäl startades “Hembygdsprojektet”, som resulterade i en historiebok om levnadsförhållanden på ön i gamla tider och som följdes upp av de andra öarna i kommunen med var sin mot- svarande bok. Så nu var man inne på hembygdsområdet, “Gräv där du står”, som var en populär slogan i tiden. Man skrev en dialektbok, “Kattöga och Eregusse”, kartlade alla Rörös invånare sedan sent 1600 - tal. Man gjorde en hus inventering med respektive fastighetshistorik. Och man bytte följdriktigt namn till nuvarande Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening.

Göran Engdal, som kommunens förste bibliotekschef och som Röröföreningen alltid hade ett gott samarbete med, höll ett jubileums tal, där han särskilt betonade Berit och Lars Ölmedals kulturgärning på ön och det smått enastående i att de fortfarande är djupt engagerade, Lars som kassör tills för några år sedan och Berit som den ordföranden hon varit sedan starten. Lars Ölmedal passade för övrigt på att fira dubbeljubileum. Han hade fyllt 85 år i veckan och hedrades med tal och en vacker orkide´.