Välkommen till Rörö Biblioteks och Hembygdsförening.

Föreningens mål är att bevara och utveckla vår hembygds särart t.ex. genom att försöka vårda naturen, levandegöra vårt historiska arv och befrämja förståelse och gemenskap mellan människor på våra öar och i vårt landskap.

SENAST UPPDATERAT


* Årsmötet den 28/3 är inställt *